top of page
מקלט3.JPG

תנועת נוער נוע"ם

"דרכיה דרכי נוע"ם  וכל נתיבותיה שלום" (משלי ג', י"ז)

 

נוע"ם- נוער מסורתי, היא תנועת נוער המהווה קהילה יהודית פלורליסטית, מייסודה של התנועה המסורתית שאחד מסניפיה פועלת בקהילת נצח ישראל.

 

התנועה מקדמת  חברה בה הנוער לוקח אחריות על עתידו ומעצב את זהותו האישית והיהודית, בשאיפה לייצר אזרחות פעילה ואכפתית המקדמת חברה ישראלית שוויונית ודמוקרטית.

 

נוע"ם מקיימת פעילות ארצית במגוון קהילות, באקלים נגיש ומשלב המכבד כל אדם. זאת באמצעות נוער המחנך נוער, הגדל להגשים את ערכי התנועה דרך מסגרות ההגשמה והתנועה הבוגרת לנוע"ם.  

פעילות התנועה מושתתת על חינוך לעקרונות היסוד שלה: קהילה פלורליסטית; יהדות מסורתית יוצרת; דמוקרטיה ושוויון; ציונות ואהבת הארץ; מעורבות חברתית ותיקון עולם; אחריות, עצמאות וקבלת החלטות.

 


 

whatsApp-logo-1-293x300.png
bottom of page