18:17

צאת השבת: 

17:21

הדלקת נרות: 

-

הבדלה:  

9:00

שחרית:  

17:30

קבלת שבת: יום ו'   

כי תשא-פרה

הודעות

מזל טוב מכל הלב ליהב אייבלס על כניסתו לגיל מצוות ועלייתו לתורה בשבת הקרובה. ברכות לבביות למארק וגלית ולכל משפחת אייבלס-דניאלי המורחבת.

ברכות ליוליה קליקה על הולדת הנינה. מי ייתן וירבו שמחות בישראל!

כי תשא-פרה

לחיים

הגמרא דנה במסכת יומא באחת השאלות היותר רלוונטיות במסורת היהודית והיא השאלה האם פיקוח נפש דוחה את השבת. מספר חכמים מביאים את נימוקיהם לאותה שאלה, ואחד הנימוקים די קשור עם פרשתנו, פרשת כי תשא. אנו קוראים בפרשת כי תשא את פסוקי "ושמרו" שכולנו מכירים מתפילות השבת. "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם" (שמות לא, טז). אמר רבי שמעון בן מנסיא "ושמרו בני ישראל את השבת" - חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה" (יומא פה עמ' ב).

התורה מצווה על שמירת השבת ולכן עלינו לדאוג לכך שיותר יהודים ישמרו אותה. ולכן, אם תראה יהודי בסכנת נפשות, חלל את השבת עליו על מנת שאותו יהודי יוכל בעתיד לשמור שבתות הרבה.

מדובר כאן בערך עליון המדרג את סדר העדיפויות הנחוץ במסורת הדתית שלנו. חז"ל הקפידו עד כדי כך  על עקרון הזה עד שאפילו קבעו כי-"כל ספק נפשות דוחה את השבת" (דף פג.).

"אל תעשה חישובים", אומרת לנו הגמרא. "אל תזמין אולטרה-סאונד או סי טי על מנת לדעת אם מותר לך לחלל את השבת כדי להציל חיים".

הקביעה שפיקוח נפש דוחה, לא רק את השבת, אלא אף את כל האיסורים האחרים שבתורה (לבד מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים) היא אחד המחסומים האפקטיביים ביותר נגד הפנאטיזם הדתי.

מעשה ברבי חיים מצאנז שחלה בפרוס הפסח ונפל למשכב והרופאים המליצו לו שלא לאכול מרור בליל הסדר.

בכל אופן צוה ר' חיים להכין לו מרור ביד רחבה.

כיון שהגיעה שעת אכילת מרור, נטלו בידו ואמר בהתלהבות 'ברוך אתה...אשר קדשנו במצוותיו וציוונו ונשמרתם מאד לנפשותיכם' ומיד החזיר את המרור לתוך קערת הסדר.
....

"ושמרתם את חוקותי ואת משפטי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני ה'" (ויקרא יח, ה). "וחי בהם", ולא "שימות בהם" (יומא פה עמ' א), כפי שאמר האמורא שמואל.

"היו פנאטיים!", אומרים חז"ל. אך פנאטיים כלפי החיים!
אותו פנאטיזם ראוי לשבח.

תורה בטעם לטיני

 

חידון לשבת

לשולחן ההשבת

הוכן ע"י דורון רובין

אירועים קרובים

 • סיור לירושלים למשפחות חוג בר/בת מצווה
  Oct 22, 7:00 AM
  אשקלון, הראל 8, אשקלון, ישראל
  ביקור ב-"עיר דוד", סיור מרגש בליבה של ירושלים הקדומה יציאה מהקהילה בשעה 7:00 וחזרה משוערת בשעה 15:30
 • קידוש לרגל יום הולדתו ה-90' של יצחק מזרחי
  Oct 30, 9:00 AM
  אשקלון, הראל 8, אשקלון, ישראל
 • ספר דניאל
  Wed, Nov 10
  אשקלון
  Nov 10, 10:30 AM – 11:30 AM
  אשקלון, הראל 8, אשקלון, ישראל
  חוג תנ"ך בהנחייתו של הרב גוסטבו. הסמסטר נלמד יחד את ספר דניאל
 • חנוכת רחוב ע"ש דוד אריאל ז"ל
  Nov 15, 4:00 PM
  Tnuvat ha-Sade Street, Tnuvat ha-Sade St, Ashkelon, Israel
 • בר מצווה ליחזקאל מוסלי
  Nov 27, 9:00 AM
  Ashkelon, Har'el St 8, Ashkelon, Israel