top of page

הבדלה:  

-

18:12

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

17:16

הדלקת נרות: 

17:15

קבלת שבת: יום ו'   

תצוה

הודעות

תורה בטעם לטיני

תורה בטעם לטיני

השבוע, ערב חג פורים, מנתחים יחד את סיפור המגילה ואת גיבוריה. כל רב ורבה בוחר פסוק מתוך הקהילה ומשתף את התובנות עליו. פרק 35 של תורה בטעם לטיני, במהדורה פורימית.

No upcoming events at the moment
אירועים
bottom of page