הבדלה:  

18:45

18:24

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

17:32

הדלקת נרות: 

17:30

קבלת שבת: יום ו'   

ויקרא

הודעות

תנחומינו לקריסטינה גולדבלום על מות אמה, מריאנה נפדוב ז"ל.

למכירת החמץ הקליקו

ויקרא

השרדות

אחת האגדות שהכי אני אוהב בכל הגמרא, מופיעה במס' מנחות ומספר שכ-"שעלה משה למרום, מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו: רבש"ע, מי מעכב על ידך?

אמר לו: אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות.

אמר לפניו: רבש"ע, הראהו לי, אמר לו: חזור לאחורך. הלך וישב בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע מה הן אומרים, תשש כחו; כיון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו: רבי, מנין לך? אמר להן: הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו.

סביר להניח שמחבר אגדה זו, ידע והבין שישנו פער ענק בין הטקסט המקראי לבין עולמן של הפרשניות והפילפולים התלמודים, אך המסר הרלוונטי של אותה האגדה, לעניות דעתי, קשור לתחושת ההמשכיות שנחרט בליבו של משה ברגע שהוא שמע את רבי עקיבא לומר: "זו הלכה למשה מסיני".

ששמעתי פעם את הרב ישראל מאיר לאו אומר שאם אריסטו היה חוזר היום ליוון הוא לא היה מכיר כלל את מה שנעשה שם. לא את הלבוש, לא את השפה ולא את התרבות. הכל השתנה מן הקצה אל הקצה.

אם יוליוס קיסר היה חוזר לרומי הוא לא היה מכיר מאומה. הוא היה נוחת בנמל התעופה "ליאונרדו דה וינצ"י ברומא, והיה מבין מהר מאוד שהאווירה שם משונה. הוא לא יכיר את השפה וגם היה מתרשם תוך דקות ספורות שרומא איננה יותר מרכז העולם.

אך אצל משה רבינו המצב הוא שונה. אם הוא היה היה נוחת היום בארץ ישראל, היה מוצא יהודי ואומר לו "שלום עליכם", היה היהודי משיב לו בחזרה באותה מטבע לשון, משה היה שואל אותו, יש לך אולי טלית ותפילין? וייתכן שהיהודי היה מראה לו את הסימנים על ידו מהתפילין שהניח בבוקר".

האחד –משה- נולד במצרים לפני יותר משלושת אלפים שנה.

אותם עוברי אורח בנתב"ג נולדו שלושת אלפים חמש מאות שנה לאחר מכן בארבע כנפות תבל. אחדים בארץ, אחרים באטיופיה, רוסיה וצפון אמריקה.

מה מאחד ביניהם?

זיכרונות וערכים משותפים אך בעיקר הסיפור, ה-"הגדה".

ליל הסדר הוא המטבחון של האומה היהודית לדורותיה.

הוא אותו מפגש בו כל המשפחה -גדולים וקטנים כאחד- מקיימת בבת אחת שתיים מהעקרונות המרכזיים ביותר במסורת היהודית: "ושננתם לבניך" מצד הבוגרים, ו-"שאל אביך ויגד, זקניך ויאמרו לך" מצד הקטנים.

וייתכן מאוד שאותם שני הפסוקים הם המפתח להבנת הישרדות עמנו.

ובזמן שאריסטו מנסה להבין מה קורה באטונה, ויוליוס קיסר מנסה להפנים את המצב ברומא, אנו מדי שנה ושנה ממשיכים אם הסיפורים הארוכים בליל הסדר אשר אורכם שלושת אלפים וחמש מאות שנה.




 

תורה בטעם לטיני

פותחים חומש ויקרא עם סדר הקרבת הקרבנות. עם חורבן הבית השני, סדר הקרבנות הופסק ותפילות הציבור מלאו את תפקידם, והיוו נתיב חדש להבעת רגשותיו העמוקים של האדם. האם כמו שהקורבנות התפתחו לתפילות, גם התפילות יתפתחו בעתיד למשהו אחר? בפרק החדש של תורה בטעם לטיני ננסה למצוא תשובה לשאלה זאת.

 

אירועים קרובים

 • Trip to the Bible Lands Museum (Jerusalem)
  Jun 07, 9:00 AM – 4:30 PM
  ירושלים, שמואל סטפן וויז 21, ירושלים, 9104601, ישראל
  Please contact Terri Davis for more details
 • שבת חתן וכלה אלעד גולן ורעות עמירם
  Jun 11, 9:00 AM
  Ashkelon, Har'el St 8, Ashkelon, Israel
 • מופע אקוסטי טנדו
  Jul 05, 5:00 PM
  Ashkelon, Har'el St 8, Ashkelon, Israel