הבדלה:  

17:45

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

16:47

הדלקת נרות: 

17:00

קבלת שבת: יום ו'   

יתרו

הודעות

ביום ג' הקרוב בשעה 19.30 תקיים אסיפת חברים ובחירתה של הנהלת הקהילה החדשה. ברכות לחברי ההנהלה היוצאת והנכנסת. ניתן יהיה להשתתף באסיפה גם דרך הזום. פרטים בהמשך.

יתרו

בגוף שני

מאת הרב גוסטבו סורסקי

השבוע נקרא את פרשת יתרו, ובמרכזה נמצא את "עשרת הדיברות". ישנם שני דברים ייחודיים בעשרת הדיברות לעומת מערכות חוקים של עמים אחרים.

הנקודה הראשונה היא שבעשרת הדברות, הצווים הם "קטיגוריים" ואין בצידם עונש.

"לא תגנוב", כתוב. ואין נימוק ואין עונש. מדובר על צו מוחלט, חד משמעי ובלתי ניתן לערעור.

אני חושב בתור הורה. אני יכול להסביר לבניי, למה כדאי להם ללכת לישון מוקדם. אמנם אני יודע מראש שלא אצליח לשכנע אותם עם נימוקיי, אני יכול לנמק, וגם להיות גמיש.

אבל ישנם דברים שאני אגיד "לא" חד משמעי. אם הם יכניסו מחט בתוך שקע החשמל, אני גם אוכל לנמק, אך מעולם לא אהיה גמיש והדבר איננו ניתן לערעור.

בקודקס חוקים אחרים, כמו לדוגמא חוקי חמורבי במאה השמונה עשר לפה"ס, אין כזה דבר. העונש משחק תפקיד מרכזי במערכת, ולא משנה מה טבעו של אותו עונש. העיקר שהעונש הוא הדבר המנמק את הצו.

ב-"עשרת הדברות", הצו הוא אבסולוטי.

הנקודה השנייה, המבדילה את "עשרת הדברות" ממערכות חוקים אחרות היא הניסוח. "עשרת הדיברות" מנוסחים בגוף שני, וזאת נקודה רלוונטית ומהפכנית...

כשם שאנו מתייחסים אל א-להים בגוף שני בעת אמירת ברכות (אנחנו אומרים "ברוך אתה ה'" ולא "ברוך הוא ה'") "עשרת הדברות" מנוסחים בגוף שני ואומרים "לא תגנוב" ולא "אדם כי יגנוב". דומני ש-"עשרת הדברות" זכו למקום כה מרכזי בהוויה היהודית משום שהם מעין שיחה אינטימית בארבע עיניים בין הקב"ה לעמו.

"אדם כי יגנוב" הוא צו כללי אשר איננו מטיל אחריות על כל פרט ופרט. זוהי פנייה אימפרסונלית, שהאחריות לקיומה חלה על כולם...ועל אף אחד. היא פנייה לכלל החברה ולא לפרט.

אבל "עשרת הדברות" מנוסחים בגוף שני. "לא תגנוב", "לא תרצח", "לא תנאף", "לא תחמוד".

אל תחשוב שהדבר הלא רצוי הוא שהחברה לא תהיה חברה של גנבים. הדבר הרצוי הוא שאתה לא תהיה גנב!

סגנון זה בא להראות שהחוק חל על כולם- על החלש ועל החזק, על העשיר ועל העני,
עליו, אך בעיקר עליך.

תמיד קל יותר לחשוב שבעל החטא הולך בצד השני של הכביש. אל תחשוב בקלות ראש שהאשם הוא תמיד הצד האחר.

אל תתחמק מהאחריות.
הצווים נתונים לך...

 

תורה בטעם לטיני

בפיוט "לכה דודי" שאני שרים עם כניסת השבת, אנחנו אומרים "שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד". מקורה של השורה הזאת, בהבדל שבין שני נוסחי "עשרת הדברות" שבתורה. האחד בפרשת יתרו, שאנחנו קוראים השבוע ("זכור את יום השבת לקדשו") והשני בפרשת ואתחנן שבספר דברים ("שמור את יום השבת לקדשו"). קיימים הבדלים בולטים בין הנוסח שבספר שמות לבין הנוסח שבספר דברים ואין דוגמה אחרת בין עשרת הדברות על הבדל כה מהותי בין שני הנוסחים של "עשרת הדברות". על זה נדון בפרק חדש של תורה בטעם לטיני. פרשת יתרו, שנת תשפב.

 

אירועים קרובים

 • Trip to the Bible Lands Museum (Jerusalem)
  Jun 07, 9:00 AM – 4:30 PM
  ירושלים, שמואל סטפן וויז 21, ירושלים, 9104601, ישראל
  Please contact Terri Davis for more details
 • שבת חתן וכלה אלעד גולן ורעות עמירם
  Jun 11, 9:00 AM
  Ashkelon, Har'el St 8, Ashkelon, Israel
 • מופע אקוסטי טנדו
  Jul 05, 5:00 PM
  Ashkelon, Har'el St 8, Ashkelon, Israel