top of page

הבדלה:  

20:20

צאת השבת: 

9:00

שחרית:  

19:18

הדלקת נרות: 

18:30

קבלת שבת: יום ו'   

מסעי

הודעות

השבת, פרשת מסעי, משפחת פרייזלר תורמת את הקידוש לכבודו של שקד שמסיים בימים אלה את שירותו בצה"ל. אנו מאחלים לשקד הצלחה רבה בהמשך דרכו! יישר כח

תורה בטעם לטיני

תורה בטעם לטיני

No upcoming events at the moment
אירועים
bottom of page