Passover Plate

מכתב לחברי הקהילה לקראת פסח תשפ"א

לחברי הקהילה שלום וברכה,

מידי שנה בתקופה זו אנו פונים לחברי הקהילה על מנת לבקש תרומה אישית לקרן צדקה ומעות חיטין (קמחא דפסחא). תרומתכם מאפשרת לנו לעזור למשפחות נזקקות ולעולים חדשים לרכוש את מצרכיהם לקראת החג (ניתן לשלם באמצעות הוראת הקבע, למי שיש).

 

השנה פסח חל במוצ"ש ועובדה זאת גורמת לשינויים בלוח הזמנים של ההכנות לקראת חג הפסח ואלו הם [1]:

 

"תענית בכורות": לפי מנהג הספרדים, מכיון שנדחית התענית היא נדחית לגמרי, ולכן לפי מנהג הרבה ספרדים אין צורך להתענות כלל (שו"ע או"ח סימן תע, ב). לפי מנהג האשכנזים התענית תתקיים ביום ה' 25.03.21.

צריכים לקיים "בדיקת חמץ" אחרי החשיכה ביום ה' (25.03.21) אור ליום שישי.

יש לעשות "ביעור חמץ" למחרת בבוקר של יום ו', 26.03.21, עד לשעה 11:28 לכל המאוחר. אכן, למרות שמותר לשרוף את החמץ במהלך כל היום כי יום ששי איננו ערב פסח, עדיף לבערו כמו בכל שנה, כדי שלא יבואו לטעות בשנה לאחר מכן. עד לאותה שעה הבית אמור להיות נקי מחמץ וכשר לפסח. בכל אופן האמירה של "כל חמירא" (ביטול החמץ) נדחית ליום השבת 27.03.21 (יד בניסן) באותה השעה. 

 

אף על פי שטרם נכנס החג, כל האוכל המוגש בערב פסח (שבת הגדול) חייב להיות כשר לפסח. אולם באותה מידה אסור לנו לאכול מצה בערב החג, כשחייבים לקבוע את הסעודה על פת (שתי חלות או מצות בכל סעודה). כדי לפתור את הסתירה הזו אני מציע שתי אופציות שונות:

 

(א) לברך ברכת "המוציא" בכל סעודות השבת על שתי מצות עשירות [2].

(ב) גם ניתן להשתמש במצה רגילה מבושלת בתוך מרק של בשר או של עוף או מצה מטוגנת בשמן, על מנת שנוכל לקיים בהן מצות שלש סעודות.

 

המנהג מאפשר לנו להבעיר אש ביום טוב אך לא להדליק אש. לכן מומלץ להדליק נר נשמה בערב שבת ולהשתמש בו כדי להדליק את

נרות החג בצאת השבת.

ניתן באותה הזדמנות למנות אותי למכור בשמכם את החמץ הנמצא בביתכם (לטופס מכירת החמץ הקלק/י כאן).

 

אין מצווה להחזיק חמץ בבית ולמכור אותו.

מצווה מן המובחר להיפטר מכל חמץ שבבית, אך כל המעונין למכור את החמץ חייב:

 

א. לרכז את כל החמץ בארון או בחדר סגור בבית ולא לראות אותו או להשתמש בו, מיום ו', 26.03.21, לפני השעה 11:28 בבוקר עד לשעה אחרי ההבדלה במוצאי חג הפסח (3.04.21). יש לחכות שעה על מנת לתת לרב שהות לקנות את החמץ בחזרה.

 

ב. לחתום על שטר ההרשאה המצורף ולפרט היכן מונח החמץ.

 

אנא מלאו את הטופס המצ"ב ושלחו אליי עד יום ד' 24.03.21 .לאחר מכן, ניתן גם למכור אותו באמצעות האתר של התנועה המסורתית.

בברכת פסח כשר ושמח,

 

הרב גוסטבו סורסקי

רב הקהילה

 

[1]  על פי תשובתו של הרב דוד גולינקין. תשובות ועד ההלכה של כנסת הרבנים בישראל, כרך ה'..

[2]  מצה עשירה היא מצה שנילושה במי פירות (=מיץ פירות [ללא מים].