לו"ז סדנאות
whatsApp-logo-1-293x300.png

סדנאות לחברי/ות החוג ובני המשפחה

Fri Apr 09 2021 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
סדנת גיל מצוות
Fri Apr 09 2021 15:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
קבלת שבת מוזיקלית
Fri Apr 23 2021 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
סדנת הנחת תפילין
Fri Apr 30 2021 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
סדנת פרשת השבוע
Fri May 14 2021 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
סדנת טליתות
Fri May 28 2021 14:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
סדנת מפגש עם סופר סת"ם
Fri Jun 04 2021 04:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
סיור לירושלים למשפחות החוג
Fri Jun 18 2021 15:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
קבלת שבת מוזיקלית